Tarotkortene

Tarotkortene har en lang og broket fortid, og ingen vet helt sikkert hvor de stammer fra. Noen mener de opprinnelig kommer fra India, mens andre mener at de kommer fra Egypt, og at de var en slags billedbok over universet.


Kortene har også blitt knyttet til okkult virksomhet og innvielse av hemmelige mysterier, samt hermetisk filosofi, kabbala, alkymi og andre mystikksystemer.

De tidligste nedtegnelser vi har som nevner kortene i Europa stammer fra slutten av 1300-tallet, og det var sigøynere som brakte de med seg.

I det 15. århundre ble de brukt som et populært kortspill i Italia, og vakre kort ble laget på oppdrag fra rikfolk. Noen av disse har overlevd fram til idag.


Gjennom hundrevis av år har tarot utviklet seg, til å bli en samling av de mest grunnleggende mønstre for menneskers tanker og følelser.


En standard tarotstokk består av 78 kort, og de er inndelt i to grupper; den store og lille arkana. Ordet arcana er flertall av arcanum, som betyr dyp hemmelighet.


For alkymistene i middelalderen var arcanum naturens hemmelighet, så tarotkortene er derfor en samling av de hemmelighetene som ligger til grunn for, og som forklarer universet.


De 22 kortene som tilhører den store arkana, er selve kjernen i tarotstokken. Hvert av kortene symboliserer universelle sider

ved den menneskelige erfaring, og forteller om de arktyper og mønstre som har innflytelse på menneskets natur. I den store arkana finner man også lenker til astrologi, planetenes påvirkning og numerologi. Det er også mange andre budskap de bringer med seg gjennom de detaljerte bildene og forbindelsene.


Den lille arkana består av 56 kort, som omhandler mer praktiske og dagligdagse hendelser. Kortene forteller om bekymringer, aktiviteter og handlinger, som utgjør hverdagslivets drama. Den lille arkana er inndelt i 4 sorter (som en vanlig kortstokk), men her heter de: Staver, Mynter, Beger og Sverd.

Hver av sortene står for en bestemt væremåte og livsinnstilling, og representerer forskjellige sider ved en person. Det er 14 kort av hver sort, så i tillegg til kort nr. 1-10, er det også 4 hoffkort som er representert ved page, knekt, dronning og konge.


For en erfaren tarotutøver så blir det å legge kort for en annen, en slags reise i den andre personens liv. Når du legger ut kortene så forteller de deg en historie utifra kortenes plassering, hvilke kort som kommer frem og hvordan de ligger i forhold til hverandre.


To kort hver for seg har to forskjellige betydninger, men ligger de sammen kan de noen ganger danne en tredje betydning. Slik skapes uendelige muligheter, og det er også dette som fasinerer og trekker deg mot kortene ... og gjør at du aldri føler deg utlært.


Jeg har studert og lagt tarotkort i 20 år, men jeg vet at jeg fremdeles har veldig mye igjen å lære, og at det er mange uoppdagede hemmeligheter som kortene skjuler.