tarotdama.no

NYHET hos Tarotdama!

Future Life Progression

- se fremtidsvisjon.no

Hvordan er ditt liv?


Ser du muligheter, håp, glede og optimisme i fremtiden 

- eller er ditt liv preget av mismot, sorg, frustrasjoner og angst?


Vi er alle på vei et sted ... enten vi er 20, 40, eller 80 år.


Hvor er du på vei?


Er du fornøyd med den retningen livet ditt har tatt?


Det er aldri for sent å velge en annen retning. Det handler om å se mulighetene, finne løsninger, og å ha mot til å våge. Mot til å tørre

å leve det livet du drømmer om ...


Ofte kan hindringer virke som uoverkommelige murer som stopper oss fra å leve ut drømmene våre - men kanskje er ikke disse murene så uoverkommelige som de kan virke.


... eller kunne du tenke deg å velge på nytt ?

Med tarotkortene som redskap sammen med min innsikt og erfaring, kan jeg gi deg et glimt av fremtiden og den veien du er i ferd med å gå.


Kanskje vil du bestemme deg for at det er akkurat dit du vil og akkurat det du ønsker deg .... eller du vil bestemme deg for å gjøre endringer og valg som fører deg ut på en annen vei.


Livet er ditt ... valget er ditt ... og mulighetene er dine.


Å få en reading, eller “bli spådd” handler ikke om at noen andre skal gjøre valgene for deg, men heller gi deg en større forståelse av hvor du er på vei akkurat nå, og hvilke muligheter du har om du skulle ønske å velge noe annet


Velkommen til Tarotdama!.


Tjenesten koster kr. 26,- pr. minutt