Littommeg

Jeg heter Marianne og er en jente i slutten av 40 årene.


Min interesse for det “over-naturlige” eller uforklarlige, ble vekket da jeg som 16 åring på videregående skole var med på en temadag om døden. Foredragsholderen var nå avdøde professor i para-psykologi Dr. Georg Hygen. Alt han snakket om ble en riktig oppvekker for meg, og jeg følte at mange av de tingene jeg hadde gått og grunnet på, falt på plass.


Siden den gang har jeg lest massevis av bøker om forskjellige temaer i denne kategorien som idag gjerne bare kalles "Alternativ".


Jeg lærte å spå i tarotkort i 1991, og kortene har fulgt meg gjennom livet siden da.


Allerede i 1997 begynte jeg å jobbe på teletorg, men måtte slutte siden tiden ikke strakk til. Den gang var jeg fullt opptatt med å jobbe med markedsføring i en avis, og tarotkortene ble en hobby jeg dyrket flittig i fritiden.


Senere har jeg utdannet meg til akupunktør, og jobbet flere år med min egen helse- og velværeklinikk. Jeg har også tatt diverse kurs innen helse og ernæring, pusteteknikker, healing, Silva Metoden og Silva Ultra Mind.


Tarotkortene har vært med meg hele tiden, og er et fantastisk redskap for å utvikle intuisjon og klarsyn.

Selv etter 20 år ... og nesten ikke en dag uten, så føler jeg at kortene fremdeles rommer mange hemmeligheter, og at jeg stadig lærer noe nytt. Det er ikke for ingenting at kortene er delt inn i den store arkana og lille arkana, som betyr store og lille hemmelighet. I tillegg til de hemmelighetene de åpenbarer i en reading, så lærer man mye om seg selv underveis.


Resultatene av en reading er alltid en samhandling mellom kortene, den som spår og den som blir spådd. Når jeg jobber

så legger jeg alltid ut kortene først, fordi jeg er så glad i å bruke dem, og fordi det alltid er like spennende å se hvilken historie de har å fortelle. Under readingen får jeg også inn ord og følelser som angår den jeg legger for. Hva du på forhånd gir av informasjon eller ikke, har ingen betydning.


I utgangspunktet kan man spå om alt, men jeg unnlater å spå om alvorlig sykdom og død. De fleste spørsmål handler om kjærlighet og relasjoner, jobb, økonomi og boforhold.

Noen trenger å få mer innsikt i seg selv og sine kvaliteter, og andre trenger bare å lufte de tankene de bærer på, og få satt ting litt mer i system.


Jeg vil påpeke viktigheten av å lytte til andre, men avgjøre selv.

Et dikt som heter "Veien" lyder slik:


Mange er veivisere som vil vise deg din vei,

men det er bare du som kan finne den

i det innerste av deg selv!


Jeg mener at det beste vi kan gjøre, er å søke å bli en fullkommen versjon av oss selv, og ikke en dårlig etterligning av noen andre. Alle kan vi skape oss vår egen lykke, og vi lærer noe verdifullt av alle erfaringer.


Til slutt vil jeg bare si at jeg er utrolig takknemlig for denne muligheten til å hjelpe andre, og gi mitt lille bidrag på veien til de som søker svar. Jeg får mange gode tilbakemeldinger hver dag fra fornøyde kunder, og da kjenner jeg at jeg iallefall nå ... i denne stunden ... er på rett vei!


Denne tjenesten er en kvalitetskontrollert spåtjeneste gjennom Teletopia, og jeg har selvfølgelig 100% taushetsplikt. Aldersgrense 18 år. Tjenesten koster kr. 26,- pr. min.


I utgangspunktet har jeg åpent både dag og kveld, men legger igjen på telefonsvareren ved lengre pauser eller opphold.


Med vennlig hilsen

fra Marianne.